ARGE VE DANIŞMANLIK ŞIRKETI

ARGE VE DANIŞMANLIK ŞIRKETI

ARGE Ve Danışmanlık Firmamız 2008 Yılında İran TABRİZ’DE Tarh Andish Khalaq Adı İle , Araştırmacılığın Her Alanında Uzmanlaşmayı İlke Edinmiştir.Özel Sektör Kuruluşlarının İhtiyaç Duyduğu Tüm Pazar Araştırmalarının Yanı Sıra, Uluslararası Şirketlerin İhtiyaçlarına Yönelik Araştırmalarında Da Uzmanlaşmıştır.

Uluslararası Marketing Alanında Yurtdışında Eski Adı İle( Tarh Andish Khalaq )Ve Türkiye’de 2023 Yılında  Yeni Adi İle Mehran Group , 2008 Yılından Bu Yana Düzenli Olarak Yaptığı “Gündem Araştırması” İle Yurtdışı Toplumunun Kanaatlerini Sürekli Gözlemleyen Tek Araştırma Şirketidir Ve Yönetim Sürecinin Her Aşamasını Kapsayan Gerçekçi Ve Uygulanabilir Çözümlerimizle, Türkiye Ve Yurt Dışında Önde Gelen Firmalarına Çözüm Ortağı Olmuş, Ana Danışmanlık Hizmetlerimiz Olan Yönetim Danışmanlığı, Kurumsallaşma Danışmanlığı, Reklam Danışmanlığı,İnsan Kaynakları Danışmanlığı,Finans Ve Yatırım Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı,Üretim Danışmanlığı,Ar-GE Danışmanlığı,Tüm Uluslararası İşlemler Danışmanlığı, Yabancı İşlemler Danışmanlığı,Seminer Fuar Danışmanlığı, İthalat İhracat Danışmanlığı,Organizasyon Danışmanlığı,Eğitim Danışmanlığı ,İş Üretme ,Pazarlama Danışmanlığı Olup Türkiye’de Ve Yürtdışında Bilgi  Yönetim Danışmanlık Olarak Kadrosunda Bulunan  Uzman Danışmanlarımız İle, Farklı Sektörlerde Edindikleri Deneyimlerini , Çözüm Ortaklarımızın Kurumsal Süreçlerinin İyileştirilmesi Ve Global Entegrasyonu İçin Geliştirilen Projelerle Danışmanlık Hizmetleri Sunmaktayız.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ,Üst Düzey Yöneticiler Ve CEO İle Yeni Vizyon, Strateji Ve Planların Oluşturulması.

Stratejik Planlama Süreçleri İle En Verimli Şirket Organizasyon Yapısının Oluşturulması.

İşletmeye Maksimum Fayda Sağlayacak, İşletmeye Özgü Yeni Yönetim Anlayışı Ve Şirketin Yeniden Tasarlanması.

Verimli Ve Etkin İş Ortamının Oluşturulmasında İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Kurulması Ve Yeniden Yapılandırılması.

Performans Sistemi Ve Etkili İnsan Yönetimi Modelinin Oluşturulması. Gerekli Süreç İyileştirmelerinin Yapılması. İnsan Kaynağı Değişikliklerinin Yapılması. Yetkinlik Havuzu Ve Her Pozisyondan Beklenen Yetkinlik Kriterlerinin Çıkarılması.

Şirketin Kar, Büyüme Ve Verimliliğini Arttıracak Süreç İyileştirmelerine Odaklanarak İhtiyaç Duyulan Departmanlara Gerekli Görülen Konularda Eğitim Ve/Veya Danışmanlık Verilmesi.

 Aile Şirketleri'nin Kurumsallaşma Sürecinde Aile Bireylerinin Birbirleri Ve Çalışanlar Arasındaki İletişimde Çerçevenin Belirlenmesi, Yetki Ve Sorumlulukların Net Olması Açısından Her Şirkete Özgün Aile Anayasası Hazırlama Danışmanlığı Hizmeti İle Aile İçi Meselelerin Gündemi Meşgul Etmemesi Ve Şirketin Organizasyon Yapısının Kurumsallaşmaya Odaklanması Ve Üretim Performansını Arttırılması Sağlanmaktadır.

Ülkenin Ve Yurtdışında Her Yerinde Araştırmalar Yürütebilecek Bir Örgütlenme Yapısına Sahip Mz Araştırma Danışmanlık, Geniş Tecrübesi Ve Uzman Kadrolarıyla, İSO 9001, İso 27001 Elde Ederek Sektörün Özelikle Yurtdışı Pıyasasında En Güçlü Ve Güvenilir Şirketleri Arasında Gelmektedir.

Profesyonellik, Dil Bilgiler, Dakiklık,İşlevsel ,​Müşteri Tercihlerine Odaklı ,Ulaşılabilirlik, Sürekli İletişim, Duyarlı, Esnek, Uluslararası İkili İletişim Ağı“Doğru Yorumlama Ve Altın Anahtar Olma” Vaadimiz, Memnuniyetiniz Sağlanıncaya Kadar Geçerlidir.

​MZ ARGE DANIŞMANLIK, Güvenilirlik Ve Saygınlığını Dürüstlük, Metodolojik Duyarlık, Bilimsel Titizlik Ve Kurumsal Ciddiyetine Borçlu Olduğunun Bilinci İçindedir.

https://mzdanismanlik.org.tr/